Viesnīcas foto.

Viesnīcas foto. Foto Valters Preimanis.

Viesnīcas foto.